تماس با ما / Contact us

با کلیک بر روی هر کدام از شماره های تماس میتوانید به راحتی با ما تماس بگیرید. / Call us simply just by clicking on the numbers.

کارخانه / COMPANY

PngItem_2172817 +۹۸۲۸۳۲۸۴۸۰۷۱

دفتر مرکزی / HEAD OFFICE

PngItem_2172817 +۹۸۲۱۲۶۳۱۴۷۷۰

EMAIL: info@ind-steel.com

مدیران / Managers

AEZAZI

ع. اعزازی / A. Ezazi

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل / CHAIRMAN OF THE BOARD & CEO

PngItem_2172817 +۹۸۹۱۲۱۲۶۷۸۷۱

Rajabi_babak

ب. رجبی/ B. Rajabi

مدیرمالی و حسابداری / Accounting and Financial Manager

PngItem_2172817 +۹۸۹۱۲۲۱۷۷۱۷۵

 NIKKHESLAT

ا. نیک خصلت / E.NIKKHESLAT

مدیر کارخانه / FACTORY MANAGER

PngItem_2172817 +۹۸۹۱۲۰۳۸۲۶۹۹

 ROUHI

ح. روحی / H. ROUHI

مدیر قالبسازی و ماشینکاری / CAD/CAM MANAGER

PngItem_2172817 +۹۸۹۱۲۵۸۲۷۴۱۲